MH SoftWash 2.0 - Microfibertvättmedel 1L

219 kr

SoftWash 2.0 är MH Softfibers nya förbättrade egna tvättmedel för Microfiber och polertrissor. Den nya versionen är tillverkad i Sverige och är mer koncentrerad. För doseringsanvisning se etiketten på flaskan. 

Tvättmedlet rengör fibrerna på djupet och återställer dess mjukhet och funktion och är mycket effektivt även i låga temperaturer. 

Tillverkat i Sverige.


! Tvätta aldrig microfiber över 60 grader !

TIPS: Späd ut tvättmedlet i en triggerflaska 1 del tvättmedel och 4 delar vatten för rengöring av polertrissor. Skölj ur noga med vatten efter tvätt. Metoden förlänger livslängden på dina polertrissor.


Säkerhet/Varning:

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd och handskar. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp. Vid kontakt med ögonen skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt fortsätt att skölja.  

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera hos www.mh.softfiber.se