INFUSION Ceramic Hybrid Wax.

359 kr

Infusion är ett mycket högpresterande keramiskt vax. Produkten kombinerar högsta  premium Carnuba- och bivax med SIO2. Denna kombination ger värmen och djupet som ett bra klassiskt vax samtidigt som produkten även ger en mycket bra toppglans och lång hållbarhet. 

Produkten är maxat med den högsta möjliga SIO2 halten som är möjlig innan användarvänligheten blir lidande. Produkten är noga utvecklad och testad i labmiljö och i praktiken för att få bästa möjliga egenskaper och resultat. MH Softfiber har varit med i utvecklingsprocessen och samarbetat med ledande kemister inom branschen.

Infusion ger "grymma" vattenavstötande egenskaper, är smuts avstötande och ger ett lättvättat fordon under lång tid. 

Volym: 60 g räcker till ca 15 - 20 normalstora personbilar. Hållbarhet upp till 12 månader.

Användning:

1. För absolut bästa resultat och hållbarhet kembehandla fordonet med kallavfettning, alkalisk avfettning och flygrostmedel för att ge en så ren yta som möjligt. Finns att beställa i Cartecsortimentet. För absolut bästa vidhäftning av Infusion använd en Panel spray från Cartec (IPA). Annars påbörja vid steg två.

2. Tvätta bilen.

2. Torka fordonet med Finest Super Dry torkduk och var noga med att bilen är helt torr innan applicering.

3. Applicera sparsamt med applikator försiktigt en panel åt gången.

4. Låt härda i 5-10 minuter  (Temperatur och luftfuktighetsberoend)

5. Torka av Infusion försiktigt med Ceramic Cloth mikrofiber duk.

6. Eftertorka med Final Wipe för sista finish (ej ett måste).

Infusion går att lägga i två lager för ännu högre glans. Vänta minst två timmar mellan appliceringar. Glansen ökar under första dygnet. Har man möjlighet låt stå och härda i 24 timmar för bästa hållbarhet.


SÄKERHET: Använd skyddshandskar och ögonskydd vid användande av produkten. Orsakar ögonirritation. Vid ögonkontakt skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid hudkontakt avlägsna produkten med tvål och ljummet vatten. Vid bestående besvär kontakta läkare. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera hos www.softfiber.se