Om MH Softfiber AB

Jag har ända sen min ungdom varit intresserad av bilvård, polering och glans. I vuxen ålder har intresset tilltagit och jag har drivit en liten verksamhet på hobbynivå och engagerat mig mycket i bilvårdsveriges forum. De produkter jag vill ha har inte funnits på den svenska marknaden och när jag själv haft behov av att köpa microfiberdukar för optimal användning och motsvarar mina högt ställda kvalitétskrav så har jag fått göra vissa av minainköp från andra länder. Där av har jag startat mitt företag SoftFiber. Jag kommer erbjuda högkvalitativa microfiberdukar av absolut högsta kvalité för olika ändamål i bilvårdsbranschen.