Tar & Glue Remover210 kr

Tar & Glue Remover är en högaromatisk kallavettning som snabbt tar bort tjära, asfalt, tectyl och limrester.

Användning: Lägg på och låt verka i fem minuter. Spola bort med högtryck. 


VOLYMER:

1 liter

5 liter