Exterior Clean XL179 kr

Exterior Clean XL är ett koncentrerat, allkaliskt avfettningsmedel som har flera användningsområden. Exterior Clean XL tar bort trafikfilm, fett, tectyl, tjära och insekter. Ger ett tjockt skum och kan appliceras med lågtrycksspruta, mix- eller skumsystem. 

Bruksanvisning

Beroende på grad av nedsmutsning kan Exterior Clean XL spädas 1:40 upp till 1:100 med vatten. Påföres med ett blandningssystem eller med skumlans. Lämna att verka en stund innan avspolning med högtryck.

Kan även användas som motortvätt (1:5)


VOLYMER

1 liter

5 liter

20 liter

200 liter (fat)