Engine Cleaner MV-40192 kr

Engine Cleaner MV-40 är ett avfettningsmedel utvecklat för att ta bort olja och fett. Kan användas på alla ytor. Lämpar  sig väl till motorutrymme, insteg och runt tanklock. Tar bort gammalt fett från lastbilar och entreprenadmaskiner. Innehåller inga lösningsmedel.


Finns i volymer:

1 liter 

5 liter

20 liter

200 liter